OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A L’ESCOLA D’ESTIU 2022

Del 16 al 27 de maig estarà obert el termini de presentació de sol·licituds per a l’admissió en l’activitat “ESCOLA D’ESTIU” que es durà a terme des del 27 de juny fins al 29 de juliol de 2022. Aquesta activitat compta amb un màxim de 120 places que seran per a xiquets/as nascuts/as entre els anys 2010 i 2018. L’escola d’estiu es realitzarà de dilluns a divendres en el poliesportiu municipal.

A causa del nombre limitat de places, cal establir uns criteris amb la finalitat de poder elaborar un llistat de xiquets admesos i un llistat de reserva (si hi haguera més nombre de sol·licituds que nombre de places).

Els criteris que es valoraran són els següents:
– Estar empadronats en el municipi de La Romana pare/mare/menor o representant legal (aquest apartat es valorarà en 5 punts).
– Ser família monoparental (aquest apartat es valorarà en 3 punts).
– Ser família nombrosa (aquest apartat es valorarà en 3 punts).
– Per tindre algun germà sol·licitant plaça a l’escola d’estiu (aquest apartat es valorarà en 2 punts).