LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 2021 TORNA A PRESENTAR RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2021.

La liquidés a data de 31 de desembre era de 2.287.474’87 €, el que suposa un increment del 9’35 % respecte a la liquidació del 2020; també s’incrementa el romanent de tresoreria en més d’un 4’7 % arribant a una important quantitat de 2.271.653’56 € i un superàvit que arriba a la quantitat de 132.784’28 €.

                Any rere any, des del 2015, les comptes de l’Ajuntament de la Romana continuen encadenant resultats molt positius. De nou en aquest exercici, el Govern Local té previst la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions que es venen demanant des de fa temps i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.