PLENARI ORDINARI OCTUBRE 2021

S’ha convocat el Plenari Ordinari corresponent al mes d’octubre el pròxim dijous dia 21 a les 9 de la nit al Saló de Plenaris de l’Ajuntament de la Romana, amb el següent

ORDE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 21 de juliol de 2021.
  2. Moció Declaració Institucional per un Finançament Just.
  3. Expedient 112/2015. Conveni per a Execució de Sentència TS Recurs de Cassació nº 2258/2010. Aprovació de Annex modificatiu per rectificació d’error en parceles.
  4. Expedient 762/2021. Modificació de Crèdits. Aprovació inicial MC 12-2021 crèdits extraordinaris finançats a càrrec del RTGG.
  5. Dació de compte de Decrets d’Alcaldia.
  6. Precs i preguntes