QUIZ SOLIDARI AL BAR LUKEY

La comunitat anglesa ha celebrat al Bar Lukeys un acte solidari consistent en preguntes i respostes que van suposar una recaptació de 840 euros.

L’esmentada quantitat ha sigut entregada a la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de la Romana per a que siga repartida entre les famílies que més ho necessiten del nostre municipi. Des dels Serveis Socials Municipals s’entregaran uns vales a canviar als establiments col·laboradors: Autoservicio Cantó, Carnicería Perfecto, Autoservicio Martínez, Autoservicio Central i Carnicería Hermanos Rico.

Mª José Iñesta, titular de Benestar Social, en nom de l’Ajuntament i del poble de la Romana, agraeix enormement el gran gest solidari dels nostres veïns residents europeus.