Month: December 2020

CITACIÓ PER A LA RENOVACIÓ DEL DNI EN GENER DE 2021

El proper 18 de gener de 2021 l’Equip per a la renovació del Document Nacional d’Identitat estarà disponible al Casal de la Joventut de la Romana des de les 9:00 fins a les 11:00 hores. Tots aquells que ho necessiten hauran d’inscriure’s prèviament a l’Ajuntament de la Romana.

Els inscrits hauran d’acudir puntuals a la seua citació, provistos de mascareta, amb l’import exacte en metàl·lic de la taxa corresponent (12 euros) i de forma individual; excepte els menors o dependents, todo això en compliment de la normativa de seguretat per la Covid-19.

El dia 19 de genero de 2021 hauran de tornar per a retirar el DNI.

PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE LES AJUDES AL MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2020-2021

Una vegada reunida la Comissió de Valoració de les sol·licituds d’ajudes per al material escolar destinades a l’alumnat d’Educació Infantil de Primer i Segon Cicle i d’Educació Primària, es publica la llista provisional dels beneficiaris amb la finalitat de que es puguen presentar les oportunes reclamacions a la mateixa.

Els sol·licitants disposaran de tres dies, es a dir, fins el proper dijous 3 de desembre, per a presentar-les en l’oficina del Registre de l’Ajuntament. Transcorregut el termini i resoltes les reclamacions, es publicarà la llista definitiva.

Per a consultar el llistat, premeu sobre l’enllaç; i davant qualsevol dubte poden dirigir-se a l’Ajuntament de la Romana.