PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL DE LES AJUDES AL MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS 2020-2021

Una vegada reunida la Comissió de Valoració de les sol·licituds d’ajudes per al material escolar destinades a l’alumnat d’Educació Infantil de Primer i Segon Cicle i d’Educació Primària, es publica la llista provisional dels beneficiaris amb la finalitat de que es puguen presentar les oportunes reclamacions a la mateixa.

Els sol·licitants disposaran de tres dies, es a dir, fins el proper dijous 3 de desembre, per a presentar-les en l’oficina del Registre de l’Ajuntament. Transcorregut el termini i resoltes les reclamacions, es publicarà la llista definitiva.

Per a consultar el llistat, premeu sobre l’enllaç; i davant qualsevol dubte poden dirigir-se a l’Ajuntament de la Romana.