PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL PER A LA ROMANA

L’Ajuntament de La Romana ha portat la redacció d’un PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL per al nostre municipi. Aquest pla d’accessibilitat s’ha dut a terme a través de la convocatòria de subvencions per a l’elaboració de plans d’accessibilitat universal per part de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant amb una quantia de 4.961,00€.

El pla s’ha redactat per part de l’oficina tècnica Ingemia, amb els objectius d’accessibilitat urbana, accessibilitat a la informació, accessibilitat a la participació i mobilitat universal.