Altres Notícies

PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL PER A LA ROMANA

L’Ajuntament de La Romana ha portat la redacció d’un PLA D’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL per al nostre municipi. Aquest pla d’accessibilitat s’ha dut a terme a través de la convocatòria de subvencions per a l’elaboració de plans d’accessibilitat universal per part de l’Excma. Diputació provincial d’Alacant amb una quantia de 4.961,00€.

El pla s’ha redactat per part de l’oficina tècnica Ingemia, amb els objectius d’accessibilitat urbana, accessibilitat a la informació, accessibilitat a la participació i mobilitat universal.

EL PERÍODE DE PAGAMENT DE L’IBI 2020 COMENÇARÀ EL 17 D’AGOST

Enguany, a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 s’han modificat les dates de la denominada “segona voluntària”. Suma Gestión Tributaria estableix dos moments de pagament a l’any per al pagament dels rebuts anuals d’impostos i taxes municipals. Al segon període correspon el pagament de l’Impost de Béns immobles (IBI), la “Contribució” i el terme “voluntari” no es refereix al fet que el seu pagament siga opcional, ja que el pagament dels impostos en qualsevol cas és obligatori, sinó al fet que el contribuent tria realitzar el pagament dins del termini establit.

En aquest any 2020 es prorroguen els terminis habituals i el període de cobrament serà des del 17 d’agost fins al 6 de novembre. Per a tots aquells que tinguen el pagament domiciliat, es farà efectiu el dia 2 de novembre. Si encara no es té la domiciliació i desitja fer-la, poden tramitar-la a l’Ajuntament de La Romana o a través de la pàgina web de SUMA fins al 26 d’octubre.